Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

  Думаєте, що написати у мотиваційному листі для вступу до університету? Бажаєте перевірити свої знання з хімії у чесному змаганні?

  Детальніше...  
 • Результати загальноуніверситетської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» 2024

  Детальніше...  
 • Колектив кафедри загальної та неорганічної хімії провів обговорення та висунув претендентів для участі у конкурсі на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Детальніше...  
 • День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  Детальніше...  
 • Змагання юних хіміків у КПІ

  У КПІ стартував V Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка.

 • Інформаційні матеріали щодо роботи науковця у Scopus

  к.х.н., старший викладач (1 ставка)
  Відповідальний за систему Електр. Кампус
  Відповідальний за наукову роботу
  Контакти: Тел.:(044) 454 97 94
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  корпус № 4, каб. 219

   Сторінка викладача

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю: «Хімічна технологія неорганічних речовин» (2009 р.). У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук (к.х.н.) за спеціальністю 02.00.01 Неорганічна хімія з теми ««Гетерометалічні комплексні сполуки 2Co-Ni з аміноспиртами: синтез, будова, електрокаталітичні властивості»». 

Автор понад 20 наукових праць в українських і міжнародних виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, Google Scholar, близько 80 наукових праць апробаційного характеру, розділу колективної монографії, патенту на корисну модель, 5 авторських свідоцтв, чотирьох дистанційних курсів та чотирьох методичних посібників.

Періодичні наукові видання:

A.O. Zulfigarov, A.V. Pidgornui, I.S. Kuzevanova, A.A. Andriiko Formation and stability of heterometal complexes Co(III)-Ni(II) with aminoalcohols in methanol solutions and their use as precursors for preparation of electrocatalysts // New Materials, Compounds and Applications. – 2019.- V.3, #1. – pp. 29-37.

Кузеванова І.С., Зульфігаров А.О., Потаскалов В.А., Андрійко О.О., Власенко Н.Е.  Вплив зміни рН середовища на стійкість гетерометалічних комплексних сполук кобальту(ІІІ) з моноетаноламіном в спиртових розчинах // Наукові вісті КПІ. – Київ, 2019. – №3. - С. 87 - 93. DOI: 10.20535/kpi-sn.2019.3.175733

Zayets D., Kuzevanova I., Kovalenko I., Vlasenko N., Zulfigarov A., Shpak A. Application of cobalt coating by bipolar electronic method // Proceedings of the National Aviation University. – Kyiv, 2020. – V.83(2). – p. 77 – 81. https://doi.org/10.18372/2306-1472.83.14655

I. Kuzevanova, S. Povalchyk, A. Zulfigarov, A. Andriiko, V. Potaskalov, N.Vlasenko Effect of pH on the stability of coordination compounds of Co(III) with diaminoethanol ligands in non-aqueous solutions // Proceeding of Odessa Polytechnic University. – Odessa, 2020. – V.61(2). – p. 119 – 127. https://doi.org/10.15276/opu.2.61.2020.14

Мельник Н.І., Власенко Н.Є., Коваленко І.В., Шпак А.Є., Зульфігаров А.О. Поліпропіленовий біполярний електрод для електроекстракції кобальту // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1(46), 2020. Київ. C. 218-225 https://doi.org/10.33744/2308-6645-2020-1-46-218-225

Demich, A.A., Podrushnyak, A.E., Stroy, A.M., Zulfiharov, A.O. (2020). Method of controlling health safe levels of dimethyl dicarbonate content (DMDK, E-242) in the air of the working area. One Health and Nutrition Problems of Ukraine. 53. 49-54. https://doi.org/10.33273/2663-9726-2020-53-2-49-54

A.A. Kalashnikov, N.V. Kurdil, O.O. Khudaykulova, O.S. Zulfiharov, H.I. Petrashenko, V.P. Atamaniuk, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, A.O. Zulfiharov, I.P. Pavlenko, I.O. Kozachko (2022) Promising directions for the development of means that can increase the adaptation capabilities of the human body under the conditions of the negative influence of the life environment. One Health and Nutrition Problems of Ukraine. 57. Pp. 41-62. doi: 10.33273/2663-9726-2022-57-2-41-62

RESULTS OF RESEARCH OF PERSONAL HYGIENE PRODUCTS FOR SUITABILITY FOR SPECIAL PROCESSING IN ZONES OF CHEMICAL, RADIOACTIVE CONTAMINATION AND IN COMBAT CONDITIONS Kurdil, N.V., Khudaikulova, O.O., Palamar, B.I., Zulfigarov, A.O., Gavrylko, Y.V. Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)this link is disabled, 2022, 75(11), pp. 2604–2608 DOI: 10.36740/WLek202211109

 Методичні публікації:

Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Загальна та неорганічна хімія: Неорганічна хімія (для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 161 - хімічні технології та інженерія)» , Сертифікат Серія ДК № 0170 автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 4  Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 9 від 22.06.2023 р.  https://classroom.google.com/c/NTkxMzUwNTg1Mzc4?cjc=kz6j443

Дистанційний курс «Неорганічна хімія» для бакалаврів 1 курсу 162 «Біотехнології та інженерія» Сертифікат  Серія ДК № 0010, автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 3  Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 3 від 01.12.2022 р.  https://classroom.google.com/c/NDEyDTM40DE0MzE2?cjc=kliglet

Дистанційний курс «Хімія» для бакалаврів 1 курсу 133 «Галузеве машинобудування» Сертифікат  Серія ДК № 0009, автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані (  2,5   Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 3 від 01.12.2022 р. https://classroom.google.com/c/NDMyMzQ1Mrc2Mrky?cjc=2kdhvzc

Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Частина 1: Загальна хімія (для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 161 - хімічні технології та інженерія)» , Сертифікат Серія ДК № 0058 автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 4    Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 6 від 30.03.2023 р. https://classroom.google.com/c/NTY3NzQ2Nzg2NTUw?cjc=tupvxhp

Хімія «Від теорії до практики». Навчальний посібник (для студентів Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальностями: 161 «Хімічні технології та інженерія», 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Андрійко, Н. Є. Власенко, І. В. Коваленко, А. О. Зульфігаров, А. Є. Шпак. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 171 с.

Хімія. Властивості хімічних елементів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство» заочної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Вадим Потаскалов, Ірина Коваленко, Наталія Власенко, Артур Зульфігаров, Ірина Кузеванова. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.82 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 194 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51146. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (про. № 2 від 30 вересня 2022р.) за поданням Вченої ради ХТФ  (прот. №9 від 01.09.2022 р.).

Загальна хімія. Розрахунково-графічна робота [електронне мережне видання] навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за всіма освітніми програмами спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / КПІ ім.. Ігоря Сікорського, 2022. – 92с. ; укладачі: Артур ЗУЛЬФІГАРОВ, Наталія ВЛАСЕНКО, Ірина КОВАЛЕНКО. Реєстраційний номер 22/23-254, Гриф надано Методичною радою КПІ імені Ігоря Сікорського (протокол №3 від 01.12.2022) за поданням Вченої ради Хіміко-технологічного факультету (протокол №10 від 31.10.2022). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52273

Неорганічна хімія. Розрахунково-графічна робота [електронне мережне видання] навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за всіма освітніми програмами спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / КПІ ім.. Ігоря Сікорського, 2022. – 92с. ; укладачі: Артур ЗУЛЬФІГАРОВ, Наталія ВЛАСЕНКО, Ірина КОВАЛЕНКО. Реєстраційний номер 22/23-749, Гриф надано Методичною радою КПІ імені Ігоря Сікорського (протокол №9 від 22.06.2023) за поданням Вченої ради Хіміко-технологічного факультету (протокол №4 від 24.04.2023).