Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

  Думаєте, що написати у мотиваційному листі для вступу до університету? Бажаєте перевірити свої знання з хімії у чесному змаганні?

  Детальніше...  
 • Результати загальноуніверситетської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» 2024

  Детальніше...  
 • Колектив кафедри загальної та неорганічної хімії провів обговорення та висунув претендентів для участі у конкурсі на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Детальніше...  
 • День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  Детальніше...  
 • Змагання юних хіміків у КПІ

  У КПІ стартував V Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка.

 • Інформаційні матеріали щодо роботи науковця у Scopus

  В.о. завідувача кафедрою
  К.х.н , доцент (1 ставка)
  Контакти: Тел.: (044)454-94-97
  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  корпус № 4, каб. 211
Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ») за спеціальністю: «Основні процеси хімічних виробництв та хімічна кібернетика», кваліфікація інженер, хімік-технолог (1988 р.). На кафедрі загальної та неорганічної хімії працює з 2002 року старшим викладачем, а з 2008 року - доцент кафедри. У 2007 році захистив дисертацію кандидата хімічних наук за  спеціальністю «Неорганічна хімія» за темою «Різнолігандні та багатоядерні комплексні сполуки Со (III) з етаноламінами: синтез, структура та каталітичні властивості». У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри загальної та неорганічної хімії.
Автор понад 130 наукових та методичних праць. З 2021 року виконує обов'язки завідувача кафедри.
 
Періодичні наукові видання:
СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ (ІІІ)-НІКЕЛЮ (ІІ) З ДІЕТАНОЛАМІНОМ AO Zul'figarov, AA Andriiko, EM Fesenko, AG Grebenjuk, VA Potaskalov Вісник Одеського національного університету. (2018) Хімія 23 (3 (67)), 58-66. (фахове видання України) Кузеванова І.С., Зульфігаров А.О., Потаскалов В.А., Андрійко О.О., Власенко Н.Е. Вплив зміни рН середовища на стійкість гетерометалічних комплексних сполук кобальту(ІІІ) з моноетаноламіном в спиртових розчинах // Наукові вісті КПІ. – Київ, 2019. – №3. - С. 87 - 93. (фахове видання України)
Kuzevanova, S. Povalchyk, A. Zulfigarov, A. Andriiko, V. Potaskalov, N.Vlasenko Effect of pH on the stability of coordination compounds of Co(III) with diaminoethanol ligands in non-aqueous solutions // Proceeding of Odessa Polytechnic University. – Odessa, 2020. – V.61(2). – p. 119 – 127. (фахове видання України)
Crystal structure, Hirshfeld surface analysis and geometry optimization of 2-hydroxyimino-N-[1-(pyrazin-2-yl)ethylidene] propanohydrazide Maksym O. Plutenko, Svitlana V. Shishkina, Oleg V. Shishkin, Vadim A. Potaskalov and Valentina A. Kalibabchuk Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications //Acta Cryst. (2012). E78, 900-904 (Scopus)
Потаскалов В. А. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ//Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 02.03 – 11.03.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – С. 142-147.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 113347 «Загальна та неорганічна хімія-1. Загальна хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт»(для студентів хіміко-технологічного факультету спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”)/ Потаскалов В.А., Лісовська І.В. – дата реєстрації 17 червня 2022 р.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 116919 «Хімія. Властивості хімічних елементів»: Навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство» заочної форми навчання / навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона / Потаскалов В.А., Коваленко І.В., Власенко Н.Є., Зульфігаров А.О., Кузеванова І.С. – дата реєстрації 9 березня 2023 р.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117540 "Неорганічна хімія: d-елементи" Лабораторний практикум (для студентів хіміко-технологічного факультету спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”). / Потаскалов В.А., Лісовська І.В. – дата реєстрації 24 березня 2023 р.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117541 «Загальна та неорганічна хімія-2. Неорганічна хімія. Частина 1: s- та p-елементи» Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів хіміко-технологічного факультету спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”). / Потаскалов В.А., Лісовська І.В. – дата реєстрації 24 березня 2023 р.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117759 Навчальний посібник “ХІМІЯ. Розділи загальної хімії. Для студентів технічних спеціальностей”. / Андрійко О.О., Власенко Н.Є., Потаскалов В.А., Шпак А.Є. – дата реєстрації 3 квітня 2023 р. Методичні публікації: «Хімія. Властивості хімічних елементів»: Навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство» заочної форми навчання / навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона; уклад.: Вадим ПОТАСКАЛОВ, Ірина КОВАЛЕНКО, Наталія ВЛАСЕНКО, Артур ЗУЛЬФІГАРОВ, Ірина КУЗЕВАНОВА. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 194 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 2 від 30 вересня 2022р.) за поданням Вченої ради ХТФ (протокол № 9 від 01.09.2022 р.).
Загальна та неорганічна хімія-2. Неорганічна хімія. Частина 2: d-елементи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (для студентів хіміко-технологічного факультету спеціальності 161 “Хімічні технології та інженерія”). / Уклад.: І.В. Лісовська, В.А. Потаскалов. – К.: НТУУ "КПІ", 2018. – 24 с.
Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Частина 1. Загальна хімія», що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» /Лісовська І.В., Потаскалов В.А., Тарасенко Н.В. Сертифікат серія ДК № 0056. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6 від 30.03.2023 р.
Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Частина 2. Неорганічна хімія», що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» /Лісовська І.В., Потаскалов В.А., Тарасенко Н.В. Сертифікат серія ДК № 0057. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6 від 30.03.2023 р.
Наявність апробаційних публікацій (тези конференцій):
Генералюк А. Ю., Потаскалов В. А. ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІЧКОВОЇ ВОДИ БАРОМЕМБРАННИМ МЕТОДОМ // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. (May 10-12, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 157-162.
Зеленська К. В., Потаскалов В. А. ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. (April 12-14, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 175-181.
Чумак М. О., Потаскалов В. А. ВИКОРИСТАННЯ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОЇ СПЕКТРОМЕТРІЇ ДЛЯ ЕКОАНАЛІТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 186-189.
I. Kuzevanova, S. Povalchyk, A. Zulfigarov, A. Andriiko, V. Potaskalov, N.Vlasenko Effect of pH on the stability of coordination compounds of Co(III) with diaminoethanol ligands in non-aqueous solutions // Proceeding of Odessa Polytechnic University. – Odessa, 2020. – V.61(2). – p. 119 – 127
Кузеванова І.С., Кучерів О.І., Гіюк В.М., Потаскалов В.А., Фрицький І.О., Гуральський І.О. КІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІНОВОГО ПЕРЕХОДУ В АНАЛОГАХ КЛАТРАТІВ ХОФМАНА НА ОСНОВІ 1,2,3-ТРИАЗОЛУ// ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XXI Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ» Київ, 20-22 травня 2020 р., – С. 208
Потаскалов В.А.1, Лісовська І.В.1, Тарасенко Н.В.1, Луцкін С.Є. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ - ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ LABSTER. // Матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», Житомир, 19 квітня 2023 р.