Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

  Думаєте, що написати у мотиваційному листі для вступу до університету? Бажаєте перевірити свої знання з хімії у чесному змаганні?

  Детальніше...  
 • Результати загальноуніверситетської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» 2024

  Детальніше...  
 • Колектив кафедри загальної та неорганічної хімії провів обговорення та висунув претендентів для участі у конкурсі на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Детальніше...  
 • День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  Детальніше...  
 • Змагання юних хіміків у КПІ

  У КПІ стартував V Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка.

 • Інформаційні матеріали щодо роботи науковця у Scopus

  к.х.н., доцент (1 ставка)
  Відповідальна за роботу студ. гуртків
  тел: (044) 406 82 10
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   
  4 корпус, каб. № 219
 
Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ») за спеціальністю: «Технічна електрохімія» (1995 р.). У 2004 році захистила дисертацію по спеціальності 02.00.05 «Електрохімія» з теми «Процеси електровідновлення міді, цинку, нікелю та хрому на біполярному електроді». У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри загальної та неорганічної хімії.
Автор понад 70 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, а також журналах, внесених до наукометричної бази Scopus, 7 авторських свідоцтв, 1 патент на корисну модель.

Періодичні наукові видання:

Vadym Volokh, Anatolii Poliakov, Victor Rebenko, Andrey Andreev, Mykhail Yamshinskij, Ivan Lukianenko, Viacheslav Kurlov, Yevhen Chaplyhin, Nataliya Vlasenko, Dmytro Ivanchenko. Identifying the features of structural and phase transformations during the processing of oxide waste from the production of high-speed steel// «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies». 2023. No. 12 (125) : Materials Science. P 17-22. DOI: 10.15587/1729-4061.2023.288506Received (Стаття Scopus) https://journals.uran.ua/eejet/issue/view/17208/9949

Zayets D., Kuzevanova I., Kovalenko I., Vlasenko N., Zulfigarov A., Shpak A.  Application of cobalt coating by bipolar electronic method // Proceedings of the National Aviation University. – Kyiv, 2020. – V.83(2). – p. 77 – 81.  http://dx.doi.org/10.18372/2306-1472.83.14655

Kuzevanova, S. Povalchyk, A. Zulfigarov, A. Andriiko, V. Potaskalov, N.Vlasenko Effect of pH on the stability of coordination compounds of Co(III) with diaminoethanol ligands in non-aqueous solutions // Proceeding of Odessa Polytechnic University. – Odessa, 2020. – V.61(2). – p. 119 – 127. http://dx.doi.org/10.15276/opu.2.61.2020.14

Шевченко В.М., Гуц Н.А., Шпак А.Є., Власенко Н.Є., Шульженко О.О. Фунгіцидно стійкий матеріал на основі базальтового волокна.// Поверхня № 12 (27) 2020 . стор 153-160. https://doi.org/10.15407/Surface.2020.12.153

Мельник Н.І., Власенко Н.Є., Коваленко І.В., Шпак А.Є., Зульфігаров А.О. Поліпропіленовий біполярний електрод для електроекстракції кобальту // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1(46), 2020. Київ. C. 218-225. DOI: http://10.33744/2308-6645-2020-1-46-218-225  

Свідоцтво про реєстрацію авторського права:

Свідоцтво 116919 України про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір «Хімія. Властивості хімічних елементів. Навчальний посібник для студентів навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона заочної форми навчання»/Потаскалов В. А., Коваленко І. В., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О., Кузеванова І. С. Зареєстр.09.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво 116920 України про реєстрацію авторського права на твір  Науковий твір «Хімія «Від теорії до практики» /Андрійко О. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., Шпак А. Є., Зульфігаров А. О.  Зареєстр.09.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво116891 України про реєстрацію авторського права на твір  Науковий твір «Загальна хімія. Розрахунково-графічна робота»/ Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В. Зареєстр.08.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво 116892 України  про реєстрацію авторського права на твір Науковий твір «Поліпропіленовий біполярний електрод для електроекстракції кобальту»/ Мельник Н. І., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., Шпак А. Є., Зульфігаров А. О. Зареєстр.08.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво 117116 України про реєстрацію авторського права на твір  Науковий твір «Application of cobalt coating by bipolar electronic method»/        Заєць Д. О., Кузеванова І. С, Коваленко І. В., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О., Шпак А. Є. Зареєстр.15.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір: https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво 114312 України про реєстрацію авторського права на твір  Науковий твір "Fungi- resistant  basalt fiber materials" /Шевченко В.М., Гуц Н.А., Шпак А.Є., Власенко Н.Є., Шульженко О.О. Зареєстр.18.08. 2022. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво 117759 України  про реєстрацію авторського права на твір  Науковий твір "Навчальний посібник «ХІМІЯ. Розділи загальної хімії. Для студентів технічних спеціальностей» /Андрійко О.О., Власенко Н.Є., Потаскалов В.А., Шпак А.Є. Зареєстр.03.04. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір  https://sis.ukrpatent.org

Патент України на корисну модель № 143380 U МПК (2020.01) F03D 1/00 Вітряний  двигун/ Козленко О.В., Мікульонок І.О., Градобик Т.М., Власенко Н.Є., Качоровська О.П., Спеціалізована БД «Винаходи (корисні моделі ) в Україні», опубл. 27.07.2020. бюл. № 14. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search

Методичні публікації:

Хімія «Від теорії до практики». Навчальний посібник (для студентів Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальностями: 161 «Хімічні технології та інженерія», 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Андрійко, Н. Є. Власенко, І. В. Коваленко, А. О. Зульфігаров, А. Є. Шпак. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 171 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42395

Хімія. Властивості хімічних елементів [Електронний ресурс] : Навчальний посібник для студ. спеціальностей 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство» заочної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Вадим Потаскалов, Ірина Коваленко, Наталія Власенко, Артур Зульфігаров, Ірина Кузеванова. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.82 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 194 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51146. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (про. № 2 від 30 вересня 2022 р.) за поданням Вченої ради ХТФ  (прот. №9 від 01.09.2022 р.).

Загальна хімія. Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за всіма освітніми програмами спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Артур Зульфігаров, Наталія Власенко, Ірина Коваленко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,85 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 92 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52273

Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Загальна та неорганічна хімія: Неорганічна хімія (для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 161 - хімічні технології та інженерія)» , Сертифікат Серія ДК № 0170 автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 4  Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 9 від 22.06.2023 р.  Адреса розміщення https://classroom.google.com/c/NTkxMzUwNTg1Mzc4?cjc=kz6j443

Дистанційний курс «Неорганічна хімія» для бакалаврів 1 курсу 162 «Біотехнології та інженерія» Сертифікат  Серія ДК № 0010, автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 3  Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 3 від 01.12.2022 р. Адреса розміщення

https://classroom.google.com/c/NDEyDTM40DE0MzE2?cjc=kliglet

Дистанційний курс «Хімія» для бакалаврів 1 курсу 133 «Галузеве машинобудування» Сертифікат  Серія ДК № 0009, автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані (  2,5   Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 3 від 01.12.2022 р. Адреса розміщення https://classroom.google.com/c/NDMyMzQ1Mrc2Mrky?cjc=2kdhvzc

Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Частина 1: Загальна хімія (для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 161 - хімічні технології та інженерія)» , Сертифікат Серія ДК № 0058 автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 4    Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 6 від 30.03.2023 р. Адреса розміщення https://classroom.google.com/c/NTY3NzQ2Nzg2NTUw?cjc=tupvxhp

Хімія. Основні поняття хімії, класи неорганічних речовин, лабораторний практикум та збірник індивідуальних домашніх завдань [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами «Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем», «Літаки і вертольоти», «Системи керування літальними апаратами та комплексами» спеціальностей 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка та 173 Авіоніка, 161 Хімічні технології та інженерія / А. Є. Шпак, Н. Є. Власенко, Н. А. Гуц, О. О. Шульженко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл 6,59 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 159 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/63285

Наявність апробаційних  публікацій (тези конференцій):

Zulfigarov A.O., Kuzevanova I.S.,Vlasenko N.E., Kovalenko I.V. APPLICATION OF A BIPOLAR ELECTROLYSER FOR COBALT COATING // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XXІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ» . –  Київ, 17-19 травня 2023 р. – с.52. https://conf.chem.knu.ua/

Kuzevanova I.S., Zulfigarov A.O., Vlasenko N.E., Kovalenko I.V. SPECIFICATIONS OF COBALT COATING BY BIPOLAR ELECTRONIC METHOD // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XXІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ». –  Київ, 17-19 травня 2023 р. – с.56. https://conf.chem.knu.ua/

Тарасенко Н.В. Студ. Бурдулі Д.В., Власенко Н.Є. Вилучення металів зі стічних вод промислового виробництва./ VIІІ Всеукраїнська науково – практична конференція. «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» (збірник статей та тез) Харків. 2019 с. 60-65.

Тригубець Б.О. (ЛН-91), Власенко Н.Є. Кінетичні характеристики очищення водопровідної води методом електролізу. ХХІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» 20-22 травня 2020 м. Київ с.129.

Фурукіна М.І. (ФЛ-91), Власенко Н.Є. Синтез та властивості оксидних сполук нікелю, одержаних електрохімічним методом. Міжнародна науково - практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» 21-22 травня 2020, м. Рівне, с. 176-179.

Zulfigarov A.O., Kuzevanova I.S.,Vlasenko N.E., Kovalenko I.V. APPLICATION OF A BIPOLAR ELECTROLYSER FOR COBALT COATING // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XXІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ» . –  Київ, 17-19 травня 2023 р. – с.52. https://conf.chem.knu.ua/

Kuzevanova I.S., Zulfigarov A.O., Vlasenko N.E., Kovalenko I.V. SPECIFICATIONS OF COBALT COATING BY BIPOLAR ELECTRONIC METHOD // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XXІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ». –  Київ, 17-19 травня 2023 р. – с.56. https://conf.chem.knu.ua/

Kuzevanova I. S., Zulfigarov A. O., Vlasenko N. E., Kovalenko I. V. ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL CHANGES AFFECTING THE VALENCE OF Ni IN COORDINATION COMPOUNDS WITH DIETHANOLAMINE IN NONAQUEOUS SOLVENTS // BOOK OF ABSTRACTS VI International (XVI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «CURRENT CHEMICAL PROBLEMS». -  Vinnytsia, March 21–23, 2023. -  р.31. https:// hps.donnu.edu.ua/archive

Kuzevanova I. S., Zulfigarov A. O., Vlasenko N. E., Kovalenko I.V. STABILITY OF COORDINATION COMPOUNDS OF Co(III) WITH DIETHANOLAMINE IN A NON-AQUEOUS SOLVENT DEPENDING ON THE pH // BOOK OF ABSTRACTS VI International (XVI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «CURRENT CHEMICAL PROBLEMS». -  Vinnytsia, March 21–23, 2023. -  р.32. https:// hps.donnu.edu.ua/archive

СиротюкА.В., КоваленкоІ. В., ВласенкоН. Є. ФІЗИКО-ХІМІЧНІВЛАСТИВОСТІНАНОДИСПЕРСНОГОДІОКСИДУТИТАНУ / The 2nd International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (April 24-26, 2023) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. – р.298-300.  https://sci-conf.com.ua/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-problems-of-science-education-and-society-24-26-04-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/

СополєвД. О., КоваленкоІ. В., ВласенкоН. Є. МЕТОДИСИНТЕЗУНАНОДИСПЕРСНОГООКСИДУФЕРУМУЯКЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГОМАТЕРІАЛУ / The 1st International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (March 26-28, 2023) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. р.212-216. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modernproblems-of-science-education-and-society-26-28-03-2023-kiyiv-ukrayina-arhiv/

СторожикД. М., КоваленкоІ. В., ВласенкоН. Є. КОМПОЗИЦІЙНІНАНОМАТЕРІАЛИ: ДОБУВАННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯВМАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ / The 11th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (January 29-31, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2023. p.288-293. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modernresearch-in-world-science-29-31-01-2023-lviv-ukrayina-arhiv/.

Мовчан І.І, Гетманюк А.В., Власенко Н.Є., Коваленко І.В. Досліджування програмних продуктів для візуалізації  атомно  – молекулярної структури речовин . Proceedings of VIII international scientific and practical conference October 9-11, 2023. Kyiv. P.318-322. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/10/MODERN-PROBLEMS-OF-SCIENCE-EDUCATION-AND-SOCIETY-9-11.10.23.pdf

Шторгин М.О., Власенко Н.Є., Зульфігаров А.О., Коваленко І.В. Хімічні матеріали у зварювальному напрямку. Proceedings of IX international scientific and practical conference November 6-8, 2023. Kyiv. P.260-263. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/MODERN-PROBLEMS-OF-SCIENCE-EDUCATION-AND-SOCIETY-6-8.11.23.pdf

Віновет І.О. Власенко Н.Є. Особливості будови нуклеїнових кислот: ДНК та РНК. XI Міжнародна   науково – практична інтернет конференція здобувачів  вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології». Том ІV. 6-7 грудня 2023, м. Дніпро, Україна. Стор 20-21. https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/tom_4_xi-mizhn.konf_himiya-i-suchasni-tehnologiyi_2023_dnipro.pdf

Скомороха Н.В., Власенко Н.Є., Зульфігаров А.О., Коваленко І.В. Перспективи використання електролізу для очистки води. XI Міжнародна  науково – практична інтернет конференція здобувачів  вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології». Том І. 6-7 грудня 2023, м. Дніпро, Україна. Cтор. 105-106. https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/tom_1_xi-mizhn.konf_himiya-i-suchasni-tehnologiyi_2023_dnipro.pdf