Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

  Думаєте, що написати у мотиваційному листі для вступу до університету? Бажаєте перевірити свої знання з хімії у чесному змаганні?

  Детальніше...  
 • Результати загальноуніверситетської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» 2024

  Детальніше...  
 • Колектив кафедри загальної та неорганічної хімії провів обговорення та висунув претендентів для участі у конкурсі на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Детальніше...  
 • День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  Детальніше...  
 • Змагання юних хіміків у КПІ

  У КПІ стартував V Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка.

 • Інформаційні матеріали щодо роботи науковця у Scopus

5 квітня 2008 р. виповнилося 100 років з дня народження професора В.В.Удовенка, відомого українського хіміка-неорганіка, життя і творчість якого нерозривно пов’язана з Національним технічним університетом України “КПІ”

    Удовенко Володимир Вікторович народився в 1908 році у м.Самарканді, у сім`ї машиниста залізнці, українець. Батьки, за походженням, з Руновського району Полтавської області, з селян. В 1925 році після закінчення середньої школи вступив на хімічне відділення фізико-математичного факультету Середньо-Азіатського державного університету, яке було потім перетворене в хімічний факультет. Закінчив університет в 1930 році за спеціальністю фізико-хімік. Під час навчання в університеті почав працювати лаборантом на кафедрі фізичної хімії, де після закінчення був залишений аспірантом, потім переведений на посаду асистента кафедри. В 1937 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук, після чого був затверджений у званні доцента. В 1942 році захистив дисертацію на ступінь доктора хімічних наук і в 1945 році був затверджен у званні професора. З 1944 року – завідувач кафедри фізичної хімії Середньо-Азіатського державного університету. Читав курс фізичної хімії студентам хімічного факультету та спеціальні курси для студентів фізико-хімічної спеціальності. З 1948 року почав читати курс неорганічної хімії на хімічному факультеті. За сумісництвом з 1941 року читав курс фізичної хімії в Середньо-Азіатському індустріальному інституті, а також курс неорганічної, фізичної та колоїдної хімії в Ташкентському медичному інституті.

            В 1953 році за сімейними обставинами переїхав до Києва, де почав працювати завідувачем кафедри загальної та фізичної хімії Київського технологічного інституту сілікатів, а після його об`єднання з Київським політехнічним інститутом в 1955 році став професором кафедри фізичної та колоїдної хімії. В 1956-1959 роках виконує обов`язки проректора КПІ з наукової роботи. З 1960 року завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії, а з 1966 року завідувач кафедри неорганічної хімії Київского політехнічного інституту.

            Наукові інтереси В.В.Удовенка відносилися до галузей фізико-хімічного аналізу багатокомпонентних систем та хімії комплексних сполук. Під його керівництвом на кафедрі загальної та неорганічної хімії політехнічного інституту була започаткована наукова школа хімії комплексних сполук металів з етаноламінами, яка й досі успішно розвивається на кафедрі загальної та неорганічної хімії НТУУ “КПІ”. Під керівництвом В.В. Удовенка були захищені 23 кандидатських та докторських дисертацій. Він автор більше ніж 200 наукових праць та учбово-методичних посібників. Нагороджений орденом „Знак Пошани”, медалями „За доблесну працю в Великій вітчизняній війні”, „1500 років Київа”, „Вища школа СССР. За відмінні успіх в роботі.” та інші. Був членом редакції журналу „Наука и жизнь”, членом Президії хімічної секції Ради товариства „Знання”. З 1982 року професор-консультант кафедри неорганічної та аналітичної хімії КПІ.

            Велика робота проводилась Удовенком В.В. по оптимізації методів викладання курсу загальної та неорганічної хімії. З метою посилення самостійної роботи студентів традиційну схему лекція-лаб.заняття-екзамен, було замінено на схему самостійна робота- лаб.заняття-лекція-екзамен, з введенням елементів дослідження, що відповідає вимогам розвитку самостійності в роботі студентів та забезпечує її високу ефективність.

            Пішов з життя в 2000 році у віці 92 років. Похований на Байковому кладовищі у м.Києві.