Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • Результати відкритої університетської олімпіади з хімії для вступників 2024

  Детальніше...  
 • ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

  Думаєте, що написати у мотиваційному листі для вступу до університету? Бажаєте перевірити свої знання з хімії у чесному змаганні?

  Детальніше...  
 • Результати загальноуніверситетської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» 2024

  Детальніше...  
 • Колектив кафедри загальної та неорганічної хімії провів обговорення та висунув претендентів для участі у конкурсі на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Детальніше...  
 • День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  Детальніше...  
 • Змагання юних хіміків у КПІ

  У КПІ стартував V Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка.

  к.т.н., доцент (1 ставка)
  Секретар Вченої Ради хіміко-технологічного факультету
  тел.: (044) 454-97-94
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  корпус № 4, каб. 219
Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ») за спеціальністю: «Хімічна технологія неорганічних речовин» (1995 р.). У 2001 році захистила дисертацію по спеціальності 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин» з теми «Розробка теоретичних та технологічних основ синтезу неорганічних пігментів з використанням як базової сировини гальванічних шламів». У 2011 році отримала  вчене звання доцента кафедри загальної та неорганічної хімії.
Автор понад 50 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, а також журналах, внесених до наукометричної бази Scopus 6 .
 

Періодичні наукові видання:

Д.А. Елатонцев, Е.В. Иванюк Делингификация недревесной биомассы и ее физико-химические характеристики Химия растительного сырья № 3, 2020, с 17-24, ISSN:1029-5143 (online), 1029-5153(print)DOI: 10.14258/jcprm.2020037392, http://journal.asu.ru/cw/article/view/739
 
Yelatontsev, D. O., Mukhachev, A. P., and Ivanyuk, O. V An Effective Biosorbent Derived from Production Waste for Water Treatment: Studying the Adsorption, Scientific basis of innovation activity# 17(6), 2021, c83-96 ,ISSN 2409-9066. DOI 10.15407
 
О.В. Іванюк Утилізація червоного шламу в технології неорганічних пігментів:термодинамічні аспекти, Міжвузівський збірник наукових праць «Наукові нотатки» - «Технічні науки», №75,2023,  стор.105-113, DOI 10.36910/6775.24153966.2023.75

O.Ivanyuk Spinele formation in  ocher pigments using sludge treatment of washing solutions of the process of  high-precise  cutting of silicon plates Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Випуск 61, 2018р. «Технічні науки» стор. 66-72 ,ISSN 24-15-39-66.

Ivanyuk O.V., Оsmuk М.Р  Utilization of industrial waste in the technology of synthesis of inorganic pigments in different oxide systems/- Міжвузівський збірник «Наукові нотатки», Випуск 65 «Технічні науки» 2019 р.,. стор. 87-93, ISSN: 24-15-39-66

O.V. Ivanyuk ,Suprunchuk V. I., Osmuk M. P.; USING PRINCIPLE OF ISOTHERMA CHEMICAL REACTION FOR CALCULATION DISTRIBUTION OF IONS IN THE OXYGEN FRAME OF THE SPINEL KindleDP Seattle, Washington, USA in conjunction with the «ISE&E» & SWorld: Reviewed and recommended for publication The decision of the Organizing Committee of the conference "ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS ‘2020"CID: US02-049,UDC 08 BBK 94,ISBN979-865-1656-02-8,DOI:10.30888/979-865-1656-02-8.0, 2020.-https://www.sworld.com.ua/konferus02 http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit09-01-012

O.V. Ivanyuk, Suprunchuk V.I.,M.P.Osmuk THERMODYNAMIC ASPECTS OF FORMATION OF SPINNEL STRUCTURES IN THE SYNTHESIS OF PIGMENTS OF BLUE GAMMA WITH THE USE OF A WASTE CATALYST ACM International  scientific journal: Modern engineering and innovative technologies ISSN 2567-5273 DOI: 10.30890/2567-5273.2019-09-01-012 Issue №9, Part 1. 2021,Р.16-20

Наукові видання країн ОЄСР:

Іванюк О.В., Супрунчук В.І APPLICATION OF RED SLIME IN THE SYNTHESIS OF INORGANIC PIGMENTS IN THE OXIDE SYSTEM Al2O3- Fe2O3-Cr2O3-ZnO-TiO2 :ScientificWorldJournal,SWorld &D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov,Bulgaria,№19(01),84-89 ,2023.,ISSN 2663-5712, DOI: 10.30888/ 2663-5712 https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj19-01/swj19-01

E.V. Ivanyuk ,V.I. Suprunchuk "ABOUT THE POSSIBILITY OF USING THE RED SLADGE IN THE SYNTHESIS OF INORGANIC PIGMENTS COFFE-BROWN COLOUR".-Global science and education in the modern realities ‘2023”.№18,USA,Seattle,2023.https://www.proconference.org/index.php/usc/issue/view/usc18-01/usc18-01

Ivanyuk O.V, Osmuk М.P. ABOUT THE POSSIBILITY OF USING THE WASTE ACM CATALYZER IN THE SYNTHESIS OF INORGANIC PIGMENTS BLUE COLOUR.-International scientific conference «SCIENCE FOR MODERN HUMANITY ‘2019» D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov (Bulgaria) October, 30-31 2019, р.36-38 https://www.sworld.com.ua/konferbg2/cp-bg-2.pdf

O.V. Ivanyuk ,V.I. Suprunchuk, M.P.Osmuk THERMODYNAMIC ASPECTS OF FORMATION OF SPINNEL STRUCTURES IN THE SYNTHESIS OF PIGMENTS OF BLUE GAMMA WITH THE USE OF A WASTE CATALYST ACM International periodic scientific journal: Modern engineering and innovative technologies ISSN 2567-5273 DOI: 10.30890/2567-5273.2019-09-01-012 Issue №9, Part 1,  October 2019. Р.16-20 http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit09-01-012 (закордонне видання)

Наявність апробаційних  публікацій (тези конференцій):

Ivanyuk O.V.,Pidgornyy A.V., Osmuk M.P Formation of spinel in the synthesis of ocher mineral pigments using industrial waste Тези доп .VII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. м.Київ, стор 64; Дата проведення: 11.04.2018

V.I.Suprunchuk,  O.V. Ivanyuk M.Osmuk Calculation of the temperature mode of the methane conversion mine reactor.- Тези7 міжнародна наук-практ конф."Комп"ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку КМХТ-2019» м. Київ, 6-8.05.2019р.,стор.196-199.-http://msct.kxtp.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/01/msct-2020.pdf

O.V. Ivanyuk,  Suprunchuk V. I., Osmuk M. P.; ALGORITHM FOR CALCULATING THE MATERIAL AND HEAT BALANS PRODUCTION OF THE COAGULANT OF ALUMINUM SULPHATE HYDRATE. Тези доповідей 8 міжнародна науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку - КМХТ-2020"; м.Київ; Дата проведення: 14.05-15.05.2020; стор. 295-298http://msct.kxtp.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/01/msct-2020.pdf

В.І. Супрунчук, О.В. Іванюк Розрахунок температури в зоні змішування конвектора метану другого ступеня виробництва синтез-газу/ матеріали VІ міжнародної науко-практ конф «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» (23-25 листопада 2022р, м. Шостка)  – Суми: СумДУ :Збірник наук праць – С. 103-105, https://himtec.sumdu.edu.ua/doc/Conference_book_2022.pdf