Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • Результати Загальноуніверситетської студентської олімпіади  з дисципліни «Хімія», присвяченої 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Результати дистанційного туру відкритої університетської олімпіади з хімії, присвяченої 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського

   

 • Запрошуємо на День відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського «КПІАбітFest» 08 квітня!

 • Хіміко-технологічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на День відкритих дверей!

 • Оновленій КПІстіні бути 2023

  Оновленій КПІстіні бути!

 • Подяки за особисту участь в організації та проведенні V Всеукраїнського турніру юних хіміків імені В.В. Скопенка

   Співробітники кафедри загальної та неорганічної хімії отримали подяки за особисту участь в організації та проведенні V Всеукраїнського турніру юних хіміків імені В.В. Скопенка.

  Старший викладач
  Тел.:(044) 454-97-94
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
  4 корпус, каб. № 219
  Закінчила КПІ (1988р.)
  Кафедра хімічної кібернетики
 
 

Публікації за останні 5 років:

№ п/п
Назва
Характеристика праці
Вихідні дані
Обсяг, стор.
Співавтори
1
2
3
4
5
6
 
Композиційні матеріали з базальтових волокон
 
Стаття
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний університет”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Хімія, хімічна технологія та екологія”.- Харків: НТУ “ХПІ”. -2010.- №11.- с.164-170.
6
Шевченко В.М., Підгорний А.В. Дуда Т.І.
 
Властивості базальтових поліфункціональних волокон
Тези
Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій”[Текст]:.- Харків: НТУ “ХПІ”. -2010.-  с.235-236.
 
1
Шевченко В.М., Підгорний А.В.
 
Фунгіцидно-біоцидний матеріал на основі базальтових волокон
Стаття та тези
Сборник науч. трудов SWorld  по материалам междун. научно-практической конф. -“ Современнные проблемы  и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании  ' 2011 “ (Украина, Одесса,  04-15 октября 2011 г). – Т 28. Медицина, ветеринария и фамацевтика. Химия. Сельское хозяйство.-  С.62-64.
2
Шевченко В.М., Підгорний А.В.
 
Ф.Д.Овчаренко:  непересічна особистість, вчений, творець  нових наукових напрямів.
Стаття та тези
Сборник науч. трудов SWorld  по материалам междун. научно-практической конф. -“ Современнные
проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ' 2012 “ ' 2012 “ (Украина, Одеса,  04-15 декабря 2012 г). – Т 9.Вып.2 Медицина, ветеринария и фармацевтика. Химия. Сельское хозяйство.-  С.86-88.
2
Шевченко В.М., Підгорний А.В.
 
 
Одержання папероподібних матеріалів з антибактеріальними властивостями на основі базальтових та целюлозних волокон
 
 
 
Стаття та тези
Сборник науч. трудов SWorld  по материалам междун. научно-практической конф.  Современнные проблемы  и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании ' 2012 “ (Украина, Одесса,  18-27декабря 2012 г). – Т 44.-Вып.4 Медицина, ветеринария и фармацевтика. Химия. С.99-101.
 
 
 
2
Шевченко В.М., Підгорний А.В.
 
Композиційні біостійкі матеріали  із мінеральних та рослинних волокон
Стаття та тези
Сборник науч. трудов SWorld  по материалам  международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ' 2013” (Россия , Иваново,01-12 октября 2013 г.).-  Т.48.- Вып.3 Химия.С.94-96.
2
Шевченко В.М., Підгорний  А.В., Дуда Т.І.
 
Термостійкі матеріали із базальтового волокна
Стаття та тези
Сборник науч. трудов SWorld  по материалам  международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ' 2013” (Россия , Иваново, декабрь 2013 г.).-  Т.5.- Вып.4 Физика и математика, химия.С.72-75.
3
Шевченко В.М.
 
Термодинамические свойства нано-кристаллического алмаза
Стаття та тези
Сборник науч. трудов SWorldпо материалам  международной научно-практической конференции “Современные направления теоретических и прикладных исследований' 2014” (Россия , Иваново, 18-30 марта 2014 г.).-  Т.36.- Вып.1 Химия, медицина, ветеринария и фармацевтика.С.14-18.
4
Шевченко В.М., Дуда Т.І., Васильєв А.А.
Навчально – методичні праці
 
 
Хімія. Методичні вказівки «Хімія» до вивчення дисципліни для слухачів МІПО по спец. 7.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”
Вказівки
НТУУ «КПІ», 2010  друковане та електронне видання
100
ПомиткінА.П., Янкович В.Н.
10
Загальна хімія. Будова речовини [Текст]:  Навчальний посібник для студентів технічних напрямів підготовки
Посібник
НТУУ “КПІ“ , 2011 Надано гриф до видання  “Рекомендовано Вченою радою НТУУ “КПІ“ від 18.02.2010 р., протокол  № 6
68
А.В.Підгорний,
Т.М.Назарова
11
Хімія [Текст]: Навчальний посібник   ч.1
Посібник
НТУУ «КПІ», 2010.-Ч.1. Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17.06.2010р., протокол № 10
 
 
168
Кофанова О.В., Помиткін А.П.
12
Хімія. Навчальний посібник
Посібник
НТУУ «КПІ», 2011 та електронне видання 2010. Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ» від16.06.2011р., протокол № 10
80
ПомиткінА.П., Янкович В.Н.
13
Електронне навчальне видання       Хімія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів технічних напрямів підготовки денної форми навчання
Вказівки
Надано гриф до видання  “Рекомендовано Методичною радою  НТУУ “КПІ“ від 24.02.2011 р., протокол  № 6 
64
А.В.Підгорний Т.М.Назарова, АндрійкоО.О., Іванюк О.В.
14
Електронне навчальне видання       Хімія. Лабораторний практикум для студентів технічних напрямів підготовки денної форми навчання.
Посібник
Надано гриф до видання  “Рекомендовано Методичною радою  НТУУ “КПІ“ від 24 жовтня 2013 р., протокол № 2
64
А.В.Підгорний,
Т.М.Назарова, Іванюк О.В.
15
Окисно-відновні реакції та їх застосування для контролю параметрів навколишнього середовища. Властивості металів.Конспект лекцій з кредитного модуля «Урбоекологія» дисципліни «Екологія ноосфери»для бакалаврів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»  
Посібник
Електронне навчальне видання. Надано гриф до видання “Рекомендовано Методичною радою ІЕЕ від 27.05.13р., протокол № 12
36
Кофанова О.В., Помиткін А.П.