Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

  Думаєте, що написати у мотиваційному листі для вступу до університету? Бажаєте перевірити свої знання з хімії у чесному змаганні?

  Детальніше...  
 • Результати загальноуніверситетської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» 2024

  Детальніше...  
 • Колектив кафедри загальної та неорганічної хімії провів обговорення та висунув претендентів для участі у конкурсі на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Детальніше...  
 • День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  Детальніше...  
 • Змагання юних хіміків у КПІ

  У КПІ стартував V Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка.

 • Інформаційні матеріали щодо роботи науковця у Scopus

  д.ф. PhD, старший викладач (1 ставка)
  Відповідальна за сайт кафедри www.kznh.kpi.ua
  Відповідальна за профорієнтаційну роботу факультету
  тел: (044) 406 86 21
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  4 корпус, каб. № 165
Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ «КПІ») за спеціальністю: «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» (2008 р.). У 2023 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з теми «Створення хемосорбційних композиційних матеріалів на основі волокнистих відходів для очищення водних розчинів від іонів важких металів». 
Автор понад 40 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях, а також журналах, внесених до наукометричної бази Scopus, 2 патентів.

Періодичні наукові видання:

Тарасенко Н.В., Плаван В.П., Будаш Ю.О., Коляда М.К., Рачинська О.В. Дослідження хемосорбційних властивостей волокнистих сорбентів для очищення стічних вод від іонів Fe3+. Вісник КНУТД. Технічні науки. 2019, 5(138). С. 150-159. DOI: https://doi.org/DOI:10.30857/1813-6796.2019.5.17 Фахове видання.

 

Тарасенко Н. В., Плаван В. П., Будаш Ю. О.,Ткаченко І. М. Дослідження сорбційних властивостей волокнистих матеріалів, модифікованих глинистими мінералами. Технології та інжиніринг. 2021, 3. С. 14 – 23. DOI: https://doi.org/10.30857/2786-5371.2021.3.7 Фахове видання.

 

Будаш Ю. О.,Тарасенко Н. В., Плаван В. П., Затолокін І.М., Шилінцева Т.М. Вплив механічної активації на розмірні  характеристики та форму частинок глинопорошків різного типу. Технології та інжиніринг. 2021, 4. С. 59-62.  DOI: https://doi.org/10.30857/2786-5371.2021.4.6 Фахове видання.

 

Плаван В. П., Тарасенко Н. В., Дутчин Т., Будаш Ю.О. Регулювання сорбційної здатності комбінованих волокнистих матеріалів, наповнених глинистими мінералами. Технічні науки та технології. 2021. 4(26). С.113-120. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-4(26)-113-120 Фахове видання.

 

Будаш Ю., Плаван В., Тарасенко Н., Іщенко О., Петрунько Р. Порівняльний аналіз розмірних характеристик частинок гібридних та мінеральних адсорбентів для процесів водоочищення. Технічні науки та технології. 2022, 3(29). С.114-125. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-114-125 Фахове видання.

 

Плаван В. П., Іщенко О. В., Тарасенко Н. В., Будаш Ю. О., Колодій А. І. Застосування наповнених дисперсій водорозчинних полімерів для функціоналізації волокнистих матеріалів Технології та інжиніринг. 2023, 1(12). С. 73-85. DOI: https://doi.org/10.30857/2786-5371.2023.1.7 Фахове видання.

 

Yrii Budash, Viktoriia Plavan, Nataliia Tarasenko, Olena Ishchenko, Maksym Koliada. Effect of Acid Modification on Porous Structure and Adsorption Properties of Different Type Ukrainian Claysfor Water Purification Technologies. JournalofEcologicalEngineering. 2023, 24(5). Р. 210–221. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/161691Scopus.

 

Методичні публікації:

Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Частина 1. Загальна хімія», що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» /Лісовська І.В., Потаскалов В.А.,Тарасенко Н.В. Сертифікат серія ДК № 0056. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6 від 30.03.2023 р.

 

Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Частина 2. Неорганічна хімія», що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» /Лісовська І.В., Потаскалов В.А.,Тарасенко Н.В. Сертифікат серія ДК № 0057. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6 від 30.03.2023 р.

 

Наявність апробаційних  публікацій (тези конференцій):

XVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів. Роль водневих зв'язків у будові природних полімерів. Студ. Циганок А., наук. керівник Тарасенко Н.В.;- КНУТД Київ, 2018; С. 595-596.

 

Plavan V., Tarasenko N., Kucherenko E., Rezanova N., Shevtsova D. Sorbents from chemical fibers waste for purification wastewater from metal ions IІ International Scientific Conference «Advanced polymer materials and technologies: theory and practice». Multi-authored monograph. Kyiv, Ukraine, September, 2018; KNUTD: Kyiv, 2018; P. 194-201.

 

Тарасенко Н.В., Плаван В.П., Кучеренко Є.В., Шевцова ДОчищення стічних вод від іонів важких металів за допомогою волокнистих сорбентів. Тези доповідей VIІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, Україна, 11-13 квітня, 2018; «КПІ ім. Ігоря Сікорського»: Київ, 2018; С.188.

 

N. Tarasenko, V. Plavan, M. Koliada. Improvement of the fibrous sorbents properties for wastewater treatment from iron ions. OpenReadings 2019. 62 International conferencef orstudents of physics and natural sciences. Vilnius, Lithuania, March 19-22, 2019; Р.172.

 

Тарасенко Н.В., Плаван В.П. Процес хемосорбції іонів d- металів модифікованими хімічними волокнами. Наукові розробки молоді на сучасному етапі,  Тези доповідей ХVIIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів. Т. 2, Київ, Україна, 18-19 квітня 2019; КНУТД: Київ, 2019; С. 435-436.

 

ІІІ Міжнародна (ХІІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених. Альтернативне біопаливо на основі природніх відходів. Тарасенко Н.В., Лісовська І.В., - м. Вінниця, 2020; С.144.

 

Тарасенко Н.В., Юзупкіна Є.Е. Використання відходів легкої промисловості для очищення стічних вод від іонів важких металів. Сучасний вектор розвитку науки. Збірка наукових матеріалів ХХХIХ Міжнародна науково- практична інтернет-конференція. Ч.8, Вінниця, Україна, 20 січня, 2020; С.54-56.

 

Tarasenko N., Koliada M., Plavan V., BudashYu. Obtaining the hybrid fibrous materials with adsorption properties. Chemistry and Chemical Technology 2021. Book of abstracts 16th International Conference Lithuanian Chemical Society. Vilnius, Lithuania, September 24, 2021; P.20.

 

Тарасенко Н.В Аналіз існуючих видів сорбентів для процесів сорбції нафтопродуктів з поверхні води. Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи. Збірник матеріалів V Всеукраїнської наукової конференції. Житомир, Україна, 15 квітня 2021; ЖДУ ім. Івана Франка: Житомир, 2021; С. 47-48.

 

4 International Scientific Conference «Advanced Polymer Materials and Technologies: Recent Trends and Current Priorities» October 11, 2022, Kyiv, Lviv Development of a method of acid-polymeric surface modification of clay minerals for wastewater treatment, Nataliia Tarasenko, Yurii Budash, Viktoriia Plavan, Maksym Koliada, R.Ya. Petrunko Р.32 - 38 https://apmt.knutd.edu.ua/poster-publications/

 

Інноваційний підхід до дистанційного вивчення хімії - використання платформи LABSTER. Потаскалов В.А, Лісовська І.В., Тарасенко Н.В., Луцкін С.Є Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». - Житомир 2023. - С.247-249.