Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • Результати Загальноуніверситетської студентської олімпіади  з дисципліни «Хімія», присвяченої 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Результати дистанційного туру відкритої університетської олімпіади з хімії, присвяченої 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського

   

 • Запрошуємо на День відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського «КПІАбітFest» 08 квітня!

 • Хіміко-технологічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на День відкритих дверей!

 • Оновленій КПІстіні бути 2023

  Оновленій КПІстіні бути!

 • Подяки за особисту участь в організації та проведенні V Всеукраїнського турніру юних хіміків імені В.В. Скопенка

   Співробітники кафедри загальної та неорганічної хімії отримали подяки за особисту участь в організації та проведенні V Всеукраїнського турніру юних хіміків імені В.В. Скопенка.

  к.х.н., доцент
  тел: (044) 406 82 10
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
 
  4 корпус, каб. №105
  Закінчила Київський Національний Університет технологій та дизайну  (2005р).
  Кафедра електрохімічної енергетики та хімії.     
 
                                                                                

Напрямок наукових досліджень:

Синтез та дослідження властивостей нанодисперсних оксидних матеріалів.

Список наукових праць

п/п

Назва

Друк. чи на правах рукопису

Назва видавництва, журналу (номер,рік)

К-ть друк. сторінок

Прізвища співавторів праць

1

2

 

3

4

5

Наукові статті

 

 1.  

Стенд для электрохимических исследований

друк.

Вопросы химии и химической технологии, 2003 №5 спец.выпуск с.195-197

0,15

С.В. Чивиков,

И.В.Коваленко,

А.Н. Ролик

 1.  

ХИТ Li/MnO2 с улучшенными експлуатационными характеристиками

друк.

Вестник Харьковского национального университета, 2003, № 596,  с.208-211

0,2

Н.А.Чмиленко, В.Д.Присяжный, И.В.Коваленко, С.Н.Чмиленко

 1.  

Нанодисперсні системи. Синтез та властивості наноматеріалів на основі оксидів титану і танталу.

друк.

Вісник Національного транспортного університету. ч.2, №15, 2008, с.330-333

0,2

І.В.Коваленко, О.О.Андрійко, О.Н.Мустяца, В.І.Лисін

 1.  

Синтез нанокристалічного метатанталату калію в середовищі розплавлених нітратів.

друк.

Наукові вісті НТУУ “КПІ”, т.57, №1, 2008, с.117-122

0,35

О.О. Андрійко,

І.В. Коваленко

Л.В. Черненко,

С.A. Хайнаков,

І.С. Головіна,

І.Н. Гейфман,

В.І. Лисін

 1.  

Синтез и электрохимические свойства нанодисперсного диоксида титана.

друк.

Укр. хим. журн. 74

(2008), 3-4, c.52-54

0,15

И.В.Коваленко,

Л.В. Черненко,

С.А. Хайнаков,

В.И. Лысин, А.А.Андрийко

 1.  

Нанодисперсний SnO2: синтез та електрохімічне відновлення в апротонних електролітах.

друк.

Науковий вісник Чернівецького університету, вип.399-400 (2008), с.113-115.

0,15

Коваленко І.В., Черненко Л.В., Хайнаков С.А., СтепаненкоН.М Андрійко О.О.

 1.  

Formationofnano-sizedoxidesinK-Ta-OsystembychemicalreactionofTametalwithKNO3 – KOHmelts

друк.

ChemistryofMetals and Alloys, Reg.CMA068

2008. – V.1, № 3–4, – P. 293–297.

 

   0,25

I.V.Kovalenko, L.V. Chernenko, S.A. Khainakov, A.A. Andriiko,

 1. I. Lisin
 1.  

Получение нанодисперсных порошков оксида титана (IV) методом окисления металлического титана в расплавах нитратов.

друк.

 Вестник Национального технического университета „ХПИ”, №. 11, 2010, С.30 – 34.

 

0,25

Коваленко І.В., Черненко Л.В., Хайнаков С.А., Степаненко Н.М., Андрійко О.О.

 1.  

Синтез та властивості нанорозмірного діоксиду титану як дисперсного наповнювача сольових систем.

друк.

 Вісник Київського національного Університету технологій та дизайну, № 4, 2010. – С.135-141.

0,35

В.І. Лисін,

В.Г. Хоменко,

О.І.Мілованова,

І.В. Коваленко

 1.  

Ефект дисперсного наповнення рідких іонних систем оксидними наноматеріалами.

друк.

Научно-технический журнал «Вопросы химии и химической технологии», №4 (1), 2011. – С.237 – 239.

 

І.В.Коваленко, В.І. Лисін, О.Н. Мустяца,

О.І. Мілованова

 1.  

Електрохімічні властивості іонно-електронних провідників на основі халькогенідів талію, стануму і стибію.

друк.

Научно-технический журнал «Вопросы химии и химической технологии», №4 (2), 2011. – С.79 – 81.

 

О.Н. Мустяца,

І.В.Коваленко, В.І. Лисін,

О.М. Антішко

 1.  

Фізико-хімічні властивості композитних систем з непровідними оксидними наповнювачами.

 

друк.

Наукові вісті НТУУ “КПІ”,  №3, 2011, с.123-128.

 

І.В.Коваленко, В.І. Лисін,

О.О.Андрійко

 1.  

Исследование влияния добавок наноразмерного  ТіO2 и УФ-облучения на химические и физико-механические свойства полиэтилена

друк.

Збірник праць XIIIУкраїнської конференції з високомолекулярніх сполук, Київ, 7-10 жовтня 2013. С.452-455.

 

Г.Н. Ковалева,

В.П. Гордиенко,

О.Н. Мустяца,

І.В.Коваленко, В.І. Лисін

 

 1.  

Фізико-хімічний вплив сульфіда натрія на природу провідності розплавів поліфункціональних провідників.

друк.

Вісник Національного транспортного Університету – 2014, № 29, с.266…273.

 

О.Н. Мустяца,

В.І. Лисін,

І.В.Коваленко

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Тези доповідей

 1.  

Физико-химические свойства расплавов систем на основе карбоксилатов лития и тиоцианата калия

друк.

Материалы VIII международной конференции по литиевым источникам тока 5-7 окт. 2004г, Екатеринбург, с. 124-125

 

О.Н.Мустяца,

В.И. Лысин,

Д.О.Третьяков,

И.В. Коваленко

 1.  

Синтез нанодисперсного оксиду титану в середовищі розплавлених нітратів.

друк.

Збірка тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених НТУУ “КПІ”, 27-29.04. 2006р, м.Київ, с.354.

 

І.В. Коваленко

 1.  

Одержання та властивості нанодисперсних систем на основі оксифториду титану.

друк.

Тези доповідей V всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів „Наукові розробки молоді на сучасному етапі”, КНУТД, том 1, 26-28 квітня 2006р.,м.Київ, c.237.

 

Коваленко І.В. Андрійко О.О.

 1.  

Синтез та дослідження нанодисперсного метатанталату калію.

друк.

Тези доповідей 63-ї науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету// НТУ, Київ 2007, с.- 65.

 

Коваленко І.В., Черненко Л.В.

 1.  

Одержання та фізико-хімічні властивості танталату калію.

друк.

Тези доповідей шостої всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів “Наукові розробки молоді на сучасному етапі” КНУТД, 17-18 квітня, Київ 2007,т.–1, с.– 259.

 

Коваленко І.В., Черненко Л.В.

 1.  

Розробка методу синтезу нанодисперсного метатанталату калію і приготування дослідних зразків для вимірювання спектрів ЕПР.

друк.

Збірка тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 26–28 квітня.НТУУ “КПІ”, Київ 2007,с.103.

 

Коваленко І.В., Черненко Л.В.

 1.  

Синтез та структура нанокристалічних оксидів систем Ті–О і Li-Ti-O.

друк.

Збірка тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодихвчених НТУУ “КПІ”,  26 – 28 квітня, Київ 2007, с. – 102.

 

Черненко Л.В., Коваленко І.В.

 1.  

Синтез нанокристалічного оксиду титану та його літійованої форми.

друк.

Збірка тез доповідей Восьмої всеукраїнської конференції студентів і аспірантів “Сучасні проблеми хімії” 21-23травня. // КНУ ім.Т.Шевченка,Київ2007,с.15.

 

Коваленко І.В., Черненко Л.В.

 1.  

Розробка методу синтезу нанокристалічного метатанталату калію

друк.

Збірка тез доповідей Восьмої всеукраїнської конференції студентів і аспірантів “Сучасні проблеми хімії” 21-23 травня. // КНУ ім. Т.Шевченка, Київ 2007, с.- 48.

 

Черненко Л.В., Коваленко І.В

 1.  

Утворення нанокристалів оксидних сполук Ті (IV)

друк.

Збірка тез доповідей учасників. І Міжнародної (ІІІ Всеукраїнської) конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. - НТУУ “КПІ” - 23 – 25 квітня 2008р., м. Київ, с. 46.

 

Черненко Л.В., Коваленко І.В.

 1.  

Нанодисперсний SnO2: синтез та електрохімічне відновлення в апротонних електролітах.

друк.

Збірка тез доповідей учасників. І Міжнародної (ІІІ Всеукраїнської) конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. - НТУУ “КПІ” - 23 – 25 квітня 2008р., м. Київ, с. 61.

 

Черненко Л.В., Коваленко І.В.

 1.  

Вплив умов синтезу на склад та морфологію нанокристалів на основі ТіО2, які утворюються при окисненні металічного титану в нітратних розплавах

друк.

Збірка тез доповідей Дев’ятої всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”14-16 травня., КНУ ім. Т.Шев

ченка, м. Київ 2008, с.- 48.

 

Черненко Л.В., Коваленко І.В.

 1.  

Синтез нанокристалічних порошків Ті, Sn, Ta в середовищі розплавлених нітратів.

друк.

Збірка тез доповідей Дев’ятої всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” 14-16 травня., КНУ ім. Т.Шевченка,м.Київ 2008,с.28.

 

Коваленко І.В., Черненко Л.В.

 1.  

Нанодисперсний SnO2: синтез та електрохімічне відновлення в апротонних електролітах

друк.

Тези доповідей.   VУкраїнський з’їзд з електрохімії, 20-24 жовтня 2008, Чернівці

 

Коваленко І.В.,

Черненко Л.В.,

Хайнаков С.А., СтепаненкоН.МАндрійко О.О.

 1.  

Утворення нанодисперсних оксидних сполук системи К-Та-О при хімічній взаємодії танталу з розплавом KNO3-KOH

друк.

XVIIУкраїнська конференція з неорганічної хімії. Тези доповідей. Львів, 15-19 вересня 2008 р. – с.107

 

Коваленко І.В.,

Черненко Л.В.,

Хайнаков С.А.,

 Андрійко О.О.

Лисін В.І.

 1.  

Синтез, морфологія та властивості нанодисперсних оксидів титану.

 

 

друк.

Тези доповідей Всеукраїнської конференції молодих вчених: «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології», 12 – 14 листо

пада 2008р.,м.Київ.с.184.

 

Коваленко І.В., Андрійко О.О.,

В.І. Лисін.

 1.  

Утворення нанодисперсних оксидів титану при взаємодії металічного титану з розплавом KNO3-NaNO3.

 

друк.

Зб. IV Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології». 2009. Дніпропетровськ. С.54.

 

Коваленко І.В., Хайнаков С.А.

 1.  

Fabrication of TiO2 nanowires by oxidation of Ti Metal in nitrate melts with controlled basisty.

друк.

International Scientific Workshop. “Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application”, June 22-26, 2009, Lviv Politechnic National University, Lviv, Ukrane. – P.43.

 

A.A. ANDRIIKO,  I.V. Kovalenko,

S.A.KHAINAKOV

 1.  

Отримання нанодисперсних порошків діоксиду титану (IV) шляхом окиснення металічного титану в нітратних розплавах.

друк.

Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції  „Сучасні проблеми нано-, енергі- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій”, 27-28 травня 2010 р., Харків, НТУ „ХПІ”. – С. 252 – 253.

 

Черненко Л.В., Коваленко І.В.,

Хайнаков С.В.,

СтепаненкоН.М.

Андрійко О.О.

 1.  

Синтез нанодисперсних оксидів титану (IV) в    системі розплавлених нітратів.

 

 

 

 

друк.

Зб. 65 Науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Національного транспортного Університету. 2010. Київ.

 

 

Білан Р.М., Коваленко І.В.

 1.  

The effect of Disperse Filling by nano-sized TiO2 of Salt Systems

друк.

International Symposium devoted to the 80 th anniversary of Academician O.O. Chuiko “Modern problems of surface Chemistry and Physics”. Abstracts book. – Kyiv, 18 – 21 May, 2010. – P.197-198.

 

 

V.I. Lisin,

I.V. Kovalenko,

V.G. Khomenko,

O.I. Milovanova

 1.  

The Research of the influence of Nanometric TiO2 and UV-irradiation on the chemical and physico-mechanical properties of polyethylen

друк.

Тези доповідей XIIIУкраїнської конференції з високомолекулярніх сполук, Київ, 7-10 жовтня 2013., с.45.

 

G.N. Kovaleva,

V.P. Gordienko,

O.N. Mustyatsa,

I.V. Kovalenko,

V.I. Lisin

 

 

                                                        Навчально-методична література

 

 1.  

 Навчально-методичний посібник.

Хімія. Електрохімічні процеси та системи. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи по вивченню розділів „Гальванічні елементи”, „Електроліз”, „Корозія металів”.

друк.

Київський національний Університет технологій та дизайну, 2009, C. 34.

 

1,7

В.І. Лисін,

І.В. Коваленко

 1.  

Методичні вказівки до розв’язання задач та збірник індивідуальнизх завдань для самостійної роботи студентів спеціальності 6.05130100 „Технічна електрохімія”.

друк.

Київський національний Університет технологій та дизайну, 2010, C. 46.

 

2,3

В.І. Лисін,

І.В. Коваленко

 1.  

Посібник.  Дисперсні системи і поверхневі явища.

друк.

Київський національний Університет технологій та дизайну, 2010, C. 54.

 

2,7

В.І. Лисін,

А.В. Голубєв,

О.Н. Мустяца,

І.В. Коваленко

 1.  

Навчально-методичний посібник та контрольні завдання для студентів хіміко-технологічних спеціальностей заочної форми навчання вищих навчальних закладів

друк.

Київський національний Університет технологій та дизайну, 2011, C. 322.

 

16,2

А.В. Голубєв,

В.І. Лисін,

І.В. Коваленко

 1.  

Електронне начальне видання. НМУ №Е 10/11-518. „Хімія елементів. Властивості неметалів. Конспект лекцій для студентів інженерно-фізичного факультету”

Електронне видання

НТУУ „КПІ” , 2011, С. 40.

Електронний ресурс:

http://library.kpi.ua:8080/handel/123456789/1420

2,5

Н.І. Поткаскалова,

В.А. Потаскалов,

І.В. Коваленко

 1.  

Навчальне видання. Хімія елементів. Конспект лекцій „Властивості неметалів” для студентів інженерно-фізичного факультету. Видання друге, перероблене та доповнене

друк.

НТУУ „КПІ” , 2012, С. 50

3,125

Н.І. Поткаскалова,

В.А. Потаскалов,

І.В. Коваленко

 1.  

Загальна та неорганічна хімія. Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання

друк.

Київський національний Університет технологій та дизайну, 2012, C. 139.

 

8,7

А.В.Голубєв, Ю.В.БорисенкоГ.В.Тарасенко І.В. Коваленко

 1.  

Загальна хімія. Завдання та методичні вказівки для до лабораторних робіт (для студентів факультету біотехнології і біотехніки)

Електронне видання

НТУУ „КПІ” , 2012, С. 52

www.xtf.kpi.ua/q=node/138

3,3

Андрійко О.О.,

І.В. Коваленко

 1.  

Хімія. Посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навч.закладів.

друк.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-5007 від 26.09.12),К.:2013,С.578.

46,8

А.В.Голубєв, В.І. Лисін, І.В.Коваленко, Г.В.Тарасенко

 1.  

НАНОХІМІЯ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ. Навчальний посібник для студентів факультету біотехнології та біотехніки (напряму підготовки 6.051401  – “Біотехнологія”).

Електронне видання

Електронне видання - 63 с. (протокол № 9 від 15.05.2014). – Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8069

 

Коваленко І.В., Лисін В.І., Андрійко О.О.