Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

  Думаєте, що написати у мотиваційному листі для вступу до університету? Бажаєте перевірити свої знання з хімії у чесному змаганні?

  Детальніше...  
 • Результати загальноуніверситетської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія» 2024

  Детальніше...  
 • Колектив кафедри загальної та неорганічної хімії провів обговорення та висунув претендентів для участі у конкурсі на посаду ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.

  Детальніше...  
 • День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  День відкритих дверей Хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

  Детальніше...  
 • Змагання юних хіміків у КПІ

  У КПІ стартував V Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка.

 • Інформаційні матеріали щодо роботи науковця у Scopus

  к.х.н., доцент (1 ставка)
  Секретар кафедри
  тел: (044) 406 82 10
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
  4 корпус, каб. №219
Закінчила Київський Національний Університет технологій та дизайну  (КНУТД) за спеціальністю: «Технічна електрохімія», кваліфікація магістр, хімік-технолог (2005 р.). У 2010 році захистила  дисертацію кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01. – «Неорганічна хімія» з теми  «Синтез та властивості нанодисперсних оксидів  титану, стануму, танталу». На кафедрі загальної та неорганічної хімії працює з 2006 року, з  2014 року доцент кафедри.
Автор понад  60 наукових праць в українських і зарубіжних виданнях та методичних праць, 5 авторських свідоцтв. З 2015 року виконує обов'язки вченого секретаря кафедри загальної та неорганічної хімії.

 

Періодичні наукові видання:

В.І. Лисін, Н.І. Мельник, І.В. Коваленко. Шляхи підвищення електропровідності карбоксилатних сольових систем//Вісник національного транспортного університету. Серія «технічні науки». Науково-технічний збірник. – Київ.  –  2018. –  №1 (40). – С. 195-202. 

Zayets D., Kuzevanova I., Kovalenko I., Vlasenko N., Zulfigarov A., Shpak A. Application of cobalt coating by bipolar electronic method // Proceedings of the National Aviation University. – Kyiv. – 2020. – V.83(2). – p. 77 – 81. DOI: 10.18372/2306-1472.83.14655.

Мельник Н.І., Власенко Н.Є., Коваленко І.В., Шпак А.Є., Зульфігаров А.О. Поліпропіленовий біполярний електрод для електроекстракції кобальту // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. Випуск 1(46). – Київ. 2020. – C. 218-225. DOI: 10.33744/2308-6645-2020-1-46-218-225.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права:

Свідоцтво 116919 України про реєстрацію авторського права на твір. Науковий твір «Хімія. Властивості хімічних елементів. Навчальний посібник для студентів навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона заочної форми навчання»/Потаскалов В. А., Коваленко І. В., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О., Кузеванова І. С. Зареєстр.09.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво 116920 України про реєстрацію авторського права на твір  Науковий твір «Хімія «Від теорії до практики» /Андрійко О. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., Шпак А. Є., Зульфігаров А. О.  Зареєстр.09.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво116891 України про реєстрацію авторського права на твір  Науковий твір «Загальна хімія. Розрахунково-графічна робота»/ Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В. Зареєстр.08.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво 116892 України про реєстрацію авторського права на твір Науковий твір «Поліпропіленовий біполярний електрод для електроекстракції кобальту»/ Мельник Н. І., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., Шпак А. Є., Зульфігаров А. О. Зареєстр.08.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір https://sis.ukrpatent.org

Свідоцтво 117116 України про реєстрацію авторського права на твір  Науковий твір «Application of cobalt coating by bipolar electronic method»/        Заєць Д. О., Кузеванова І. С, Коваленко І. В., Власенко Н. Є., Зульфігаров А. О., Шпак А. Є. Зареєстр.15.03. 2023. в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір: https://sis.ukrpatent.org

Методичні публікації:

«Загальна  хімія. Навчальні завдання для самостійної роботи»: Навчальний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.І. Лисін, І.В. Коваленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,33 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. –  276 с.    Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №  9  від 30.05.2019 р.).

Навчальний посібник «Хімія елементів»: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 136 «Металургія»,  132 «Матеріалознавство»  заочної форми навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.І. Лисін, І.В. Коваленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,06 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 117 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 10  від 21.06.2018 р.)

Навчальний посібник. Хімія «Від теорії до практики». Навчальний посібник (для студентів Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ., які навчаються за спеціальностями: 161 «Хімічні технології та інженерія», 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. О. Андрійко, Н. Є. Власенко, І. В. Коваленко, А. О. Зульфігаров, А. Є. Шпак. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 171 с. – Назва з екрана.URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/42395. КІЛЬКІСТЬ АВТОРСЬКИХ АРКУШІВ: 6.4. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол №  8  від 24.06.2021 р.).

 Навчальний посібник «Хімія. Властивості хімічних елементів»: [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 136 «Металургія», 132 «Матеріалознавство»  заочної форми навчання / навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона; уклад.: Вадим ПОТАСКАЛОВ, Ірина КОВАЛЕНКО, Наталія ВЛАСЕНКО, Артур ЗУЛЬФІГАРОВ, Ірина КУЗЕВАНОВА. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,73 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 194 с. Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (про. № 2 від 30 вересня 2022р.) за поданням Вченої ради ХТФ  (прот. №9 від 01.09.2022 р.).

Загальна хімія. Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за всіма освітніми програмами спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Артур Зульфігаров, Наталія Власенко, Ірина Коваленко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,85 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 92 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52273

Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Загальна та неорганічна хімія: Неорганічна хімія (для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 161 - хімічні технології та інженерія)» , Сертифікат Серія ДК № 0170 автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 4  Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 9 від 22.06.2023 р.  Адреса розміщення https://classroom.google.com/c/NTkxMzUwNTg1Mzc4?cjc=kz6j443

Дистанційний курс «Неорганічна хімія» для бакалаврів 1 курсу 162 «Біотехнології та інженерія» Сертифікат  Серія ДК № 0010, автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 3  Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 3 від 01.12.2022 р. Адреса розміщення  https://classroom.google.com/c/NDEyDTM40DE0MzE2?cjc=kliglet

Дистанційний курс «Хімія» для бакалаврів 1 курсу 133 «Галузеве машинобудування» Сертифікат  Серія ДК № 0009, автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані (  2,5   Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 3 від 01.12.2022 р. Адреса розміщення https://classroom.google.com/c/NDMyMzQ1Mrc2Mrky?cjc=2kdhvzc

Дистанційний курс «Загальна та неорганічна хімія. Частина 1: Загальна хімія (для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 161 - хімічні технології та інженерія)» , Сертифікат Серія ДК № 0058 автор – розробник Андрійко О. О., Зульфігаров А. О., Власенко Н. Є., Коваленко І. В., - електронні дані ( 4    Гбайт)  Структурний підрозділ: Кафедра загальної та неорганічної хімії, хіміко-технологічний факультет. Затверджений Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського  Протокол № 6 від 30.03.2023 р. Адреса розміщення https://classroom.google.com/c/NTY3NzQ2Nzg2NTUw?cjc=tupvxhp

Наявність апробаційних  публікацій (тези конференцій):

Чижська Д.Є., Коваленко І. В., Власенко Н. Є. СУЧАСНІ  МЕТОДИ І  МАТЕРІАЛИ  ДЛЯ РОБОТИ У КОНТАКТІ З РОЗПЛАВАМИ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ// AbstractsofIIInternationalScientificandPracticalConferenceLviv, Ukraine 25-26 November 2019  «PRIORITYDIRECTIONSOFSCIENCEDEVELOPMENT» . –  С.260-263.

Заудальська В.С., КоваленкоІ.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ СОЛЬОВИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ ТВЕРДОГО НАПОВНЮВАЧА TiO2 //XXI Міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії", яка відбудеться 20-22 травня 2020 р., КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ.  – С.231.

Коваленко І.В. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ/Збірник наукових есе учасників наукового стажування "Академічна доброчесність:виклики сучасності:збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польша, Варшава,02.03-11.03.2020)/Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD/ - Варшава, 2020. – С.73 – 76.

Коваленко І.В. Власенко Н.Є. Зульфігаров А.О. Мартиненко Я.М.  ЕФЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КАРБОКСИЛАТНИХ СОЛЬОВИХ СИСТЕМ // Scientific Collection «InterConf», (77): with the Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» // Tallinn, Estonia: Ühingu Teadus juhatus, (October 4-5, 2021), 2021.

Калієвський М.С. (студент КПІ ім. Ігоря Сікорського), Коваленко І. В., Власенко Н. Є. ДІОКСИД ОЛОВА: БУДОВА, ВЛАСТИВОСТІ, ВИКОРИСТАННЯ // The 1 st International scientific and practical conference “Modern research in world science” // Lviv, Ukraine, April 17-19,   2022. –  p.303-307.

Zulfigarov A.O., Kuzevanova I.S.,Vlasenko N.E., Kovalenko I.V. APPLICATION OF A BIPOLAR ELECTROLYSER FOR COBALT COATING // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XXІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ» . –  Київ, 17-19 травня 2023 р. – с.52. https://conf.chem.knu.ua/

Kuzevanova I.S., Zulfigarov A.O., Vlasenko N.E., Kovalenko I.V. SPECIFICATIONS OF COBALT COATING BY BIPOLAR ELECTRONIC METHOD // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ XXІV Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ». –  Київ, 17-19 травня 2023 р. – с.56. https://conf.chem.knu.ua/

Kuzevanova I. S., Zulfigarov A. O., Vlasenko N. E., Kovalenko I. V. ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL CHANGES AFFECTING THE VALENCE OF Ni IN COORDINATION COMPOUNDS WITH DIETHANOLAMINE IN NONAQUEOUS SOLVENTS // BOOK OF ABSTRACTS VI International (XVI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «CURRENT CHEMICAL PROBLEMS». -  Vinnytsia, March 21–23, 2023. -  р.31. https:// hps.donnu.edu.ua/archive

Kuzevanova I. S., Zulfigarov A. O., Vlasenko N. E., Kovalenko I.V. STABILITY OF COORDINATION COMPOUNDS OF Co(III) WITH DIETHANOLAMINE IN A NON-AQUEOUS SOLVENT DEPENDING ON THE pH // BOOK OF ABSTRACTS VI International (XVI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «CURRENT CHEMICAL PROBLEMS». -  Vinnytsia, March 21–23, 2023. -  р.32. https:// hps.donnu.edu.ua/archive

Сиротюк А.В., Коваленко ІВ., Власенко Н. Є. ФІЗИКО-ХІМІЧНІВЛАСТИВОСТІНАНОДИСПЕРСНОГОДІОКСИДУТИТАНУ / The 2nd International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (April 24-26, 2023) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. – р.298-300.  https://sci-conf.com.ua