Кафедра загальної та неорганічної хімії (КЗНХ) - одна з найстаріших кафедр Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", була створена разом із заснуванням університету у 1898 році. Протягом існування кафедри на ній працювали такі видатні вчені як Л.В. Писаржевський, В.О. Плотніков, В.О. Ізбеков, В.В. Удовенко, О.М. Степаненко. В теперішній час кафедру очолює д.х.н., професор Олександр Опанасович Андрійко.

КЗНХ забезпечує підготовку студентів з дисциплін  “Хімія”,”Загальна хімія”, “Загальна та неорганічна хімія” “Хімія та електрорадіоматеріали” “Властивості  хімічних елементів та їх сполук” на переважній більшості факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Навчальний процес здійснюється силами 2 професорів, 13 доцентів, 4 старших викладачів та 5 асистентів.

Наукові інтереси кафедри лежать в галузі теоретичних та прикладних досліджень комплексних сполук d-елементів, синтезу та вивчення властивостей наноструктурних матеріалів, розробки матеріалів для покращення систем зберігання енергії (Li-іонних акумуляторів) та ін.