І семестр

План лекцій, практичних та лабораторних робіт І семестр 2019/2020 навчальний рік

Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів

Самостійна робота студентів

Лабораторна робота №1

Практичне заняття №1

Лабораторна робота №2

Практичне заняття №2

Лабораторна робота №3

Практичне заняття №3

Лабораторна робота №4

Практичне заняття №4

Лабораторна робота №5

Практичне заняття №5

Лабораторна робота №6

Практичне заняття №6

Лабораторна робота №7

Практичне заняття №7

Лабораторна робота №8

Практичне заняття №8

Розрахунково графічна робота

Лабораторна робота №9

Практичне заняття №9

Лабораторна робота №10

Лабораторна робота №11

Лабораторна робота №12

Практичне заняття №10

Лабораторна робота 13-14

Приклад ГЕ

Приклад Електроліз

Корозія металів та сплавів

Лекція. Теорії кислот та основ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Лабораторна робота 1-2-3

Протокол ЛР ГІДРОГЕН, ОКСИГЕН

Протокол ЛР s елементи І та ІІ групи

 ІІ семестр

Программа кредитного модуля 2019_2020 ХТФ НХ

РСО ХТФ 2019_20 ЗтаНХ_2 НХ

План лекцій, практичних та лабораторних робіт IІ семестр 2019/2020 навчальний рік

Лабораторна робота ГАЛОГЕНИ

Протокол БРОМ, ЙОД

Протокол ФТОР, ХЛОР

Лабораторна робота № 3 СУЛЬФУР. СУЛЬФІДИ. СПОЛУКИ СУЛЬФУРУ (ІV)

Протокол СУЛЬФУР. СУЛЬФІДИ. СПОЛУКИ СУЛЬФУРУ (ІV)

Протокол СУЛЬФУР. СПОЛУКИ СУЛЬФУРУ (VI)

Лабораторна робота № 5-6 НІТРОГЕН

Протокол НІТРОГЕН. ГІДРОГЕНВМІСНІ СПОЛУКИ НІТРОГЕНУ

Протокол НІТРОГЕН. ОКСИГЕНВМІСНІ СПОЛУКИ НІТРОГЕНУ

Лабораторна робота ФОСФОР

Протокол ФОСФОР

Практичне заняття АРСЕН, СТИБІЙ, БІСМУТ

Лабораторна робота КАРБОН

Лабораторна робота ГЕРМАНІЙ, СТАНУМ, ПЛЮМБУМ

Протокол НХ ЛР Германій

Протокол НХ ЛР Карбон

Протокол НХ ЛР Силіцій

Лабораторна робота раторна робота p-ЕЛЕМЕНТИ ІІІ ГРУПИ

Протокол НХ ЛР Бор

Протокол НХ ЛР Алюміній

Завдання для РГР

Лабораторна робота № 13 підгрупи титану та ванадію

Лабораторна робота № 14 підгрупа хрому

Протокол НХ ЛР Хром

Лабораторна робота № 15 ПІДГРУПА МАНГАНУ

Протокол НХ ЛР ПІДГРУПА МАНГАНУ

Лабораторна робота № 16 ФЕРУМ, КОБАЛЬТ, НІКЕЛЬ

Протокол НХ ЛР ФЕРУМ, КОБАЛЬТ, НІКЕЛЬ

Лабораторна робота № 17-18 МІДЬ ЦИНК