І семестр

План лекцій, практичних та лабораторних робіт І семестр 2017/2018 навчальний рік

Самостійна робота студентів

Лабораторна робота №1

Практичне заняття №1

Лабораторна робота №2

Практичне заняття №2

Лабораторна робота №3

Практичне заняття №3

Лабораторна робота №4

Практичне заняття №4

Лабораторна робота №5

Практичне заняття №5

Лабораторна робота №6

Практичне заняття №6

Лабораторна робота №7

Практичне заняття №7

Лабораторна робота №8

Практичне заняття №8

Розрахунково графічна робота

Лабораторна робота №9

Практичне заняття №9

Лабораторна робота №10

Лабораторна робота №11

Лабораторна робота №12

Практичне заняття №10

Лабораторна робота 13-14

Приклад ГЕ

Приклад Електроліз

Корозія металів та сплавів

Лекція. Теорії кислот та основ

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Лабораторна робота 1-2-3

Протокол ЛР ГІДРОГЕН, ОКСИГЕН

Протокол ЛР s елементи І та ІІ групи

 ІІ семестр

План лекцій, практичних та лабораторних робіт IІ семестр 2018 навчальний рік

Лабораторна робота ГАЛОГЕНИ

Протокол БРОМ, ЙОД

Протокол ФТОР, ХЛОР

Лабораторна робота № 3 СУЛЬФУР. СУЛЬФІДИ. СПОЛУКИ СУЛЬФУРУ (ІV)

Протокол СУЛЬФУР. СУЛЬФІДИ. СПОЛУКИ СУЛЬФУРУ (ІV)

Протокол СУЛЬФУР. СПОЛУКИ СУЛЬФУРУ (VI)