На відео продемонстрована поведінка циклогексану в "потрійній точці", тобто за таких тиску та температури, за яких три фази (агрегатних стани) речовни співіснують в рівновазі. В даному разі вчені змінюють тиск в колбі і рідина за фіксованої температури переходить від замерзання до кипіння.