Ювілейна сесія професорсько-викладацького складу з нагоди 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського

Новини кафедри

 • Результати Загальноуніверситетської студентської олімпіади  з дисципліни «Хімія», присвяченої 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • Результати дистанційного туру відкритої університетської олімпіади з хімії, присвяченої 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського

   

 • Запрошуємо на День відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського «КПІАбітFest» 08 квітня!

 • Хіміко-технологічний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на День відкритих дверей!

 • Оновленій КПІстіні бути 2023

  Оновленій КПІстіні бути!

 • Подяки за особисту участь в організації та проведенні V Всеукраїнського турніру юних хіміків імені В.В. Скопенка

   Співробітники кафедри загальної та неорганічної хімії отримали подяки за особисту участь в організації та проведенні V Всеукраїнського турніру юних хіміків імені В.В. Скопенка.

  старший викладач
  тел: (044) 406 82 10
 
  4 корпус, каб. № 245
  Закінчила Київський політехнічний інститут (1992р).
  Кафедра органічної хімії.

 

Додаткова інформація:

Відповідальна за організацію наукових семінарів.

Публікації:

Найменування праць

Рукописні або друк.

Назва видавництва, журналу(номер, рік) або номер авторського свідоцтва, номер диплома на винахід

Кількість друкованих аркушів або сторінок разом

Прізвища співавторів праць

1.

Complexes Co(III) for initiation of polymerization and craft polymerization of vinil monomer

Друк

International scientific conference “membrane and sorption processes and technologies”, Kyiv, national university of “Kyiv-Mohyla Academy”, 2010, c.75.

0,059

Zhalnina G.G., Shidlovska А.Р.

 

Syntesis, identification and using of the etanolamin complexes of cobalt (III) as initiator of acrilnitilom and 4-vinilpiridinum copolymerisanion reaction.

 

Друк

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція. InnovationsinScienceandTechnology. Наука та техніка: інноваційні тенденції”. НТУУ „КПІ”. 2010.

0,059

Греков Д.

3.

Пространственное строение и структурные переходы трис-(β-аминоэтилатов) кобальта(III) и хрома(III).

Друк

XVIIIУкраїнська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних вчених. 2011.

0,059

Качоровская О.П.,
Гребенюк А.Г.,
Трачевский В.В.

4.

Додаткові розділи загальної та неорганічної хімі – 2. Неорганічна хімія: Синтез неорганічних речовин: Методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів хіміко-технологічного факультету

Електронне навчальне

видання

Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ". Протокол № 7 від 17.03.2011

0,87

Лісовська І.В.,

Шпак А.Є.,

Пацкова Т.В.

 

5. 

Хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів фізико-математичного факультету

Електронне навчальне

видання

Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ". Протокол № 7 від 17.03.2011

0,97

Пацкова Т.В.,

Власенко Н.Є.

6. 

Загальна хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи  для студентів видавничо-поліграфічного інституту

Електронне навчальне

видання

Гриф "Рекомендовано Вченою радою ХТФ НТУУ "КПІ". Протокол № 11 від 26.12.2011

2.65

Шпак А.Є.

7. 

Хімія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та завдання на додаткову роботу  для студентів видавничо-поліграфічного інституту

Електронне навчальне

видання

Гриф "Рекомендовано Вченою радою ХТФ НТУУ "КПІ". Протокол № 12 від 24.12.2012

6,18

 

8. 

Хімія. Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття атомно-молекулярного вчення. Стехіометричні закони хімії. Класи неорганічних сполук.

Електронний навчальний посібник

Гриф "Рекомендовано Методичною радою НТУУ "КПІ". Протокол № 9 від 16.05.2013

2,12

Шпак А.Є., Гріщенко Л.П.

9. 

Хімія. Атомно-молекулярне вчення. Основні поняття атомно-молекулярного вчення. Стехіометричні закони хімії. Класи неорганічних сполук. Будова атомів хімічних елементів. Періодичний закон.

Електронний навчальний посібник

Розглядається Методичною радою НТУУ "КПІ" на подання до отримання грифу Міністерства освіти і науки України

3,53

Шпак А.Є., Гріщенко Л.П.