к.х.н., доцент
  кафедри загальної та неорганічної хімії
  тел.: (044) 454-97-94
  е-mail: АЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
  4 корп., каб.№ 217

 

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко у 1984 р.

Кафедра органічної хімії, спеціальність хімія- органічна хімія

Присвоєно кваліфікацію:  хімік, викладач

Додаткова інформація:

Відповідальний за  навчально-методичну роботу кафедри

Публікації:

Шевченко В.М., Підгорний А.В. Гуц Н.А. Дуда Т.І.Композиційні матеріали з базальтових волокон.Вісник Національного технічного університете “Харківський прлітехнічний університет”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск “Хімія, хімічна технологія та екологія”.- Харків: НТУ “ХПІ”. -2010.- №11.- с.164-170.

Шевченко В.М., Підгорний А.В. Гуц Н.А.,Дуда Т.І.Композиційні біостійкі матеріали  із мінеральних та рослинних волокон.- Сборник науч. трудов SWorld  по матеріалам  международной научно-практической конференции “Научные исследования и их практическое применение.Современное состояние и пути развития ' 2013” (Россия , Иваново,01-12 октября 2013 г.).-  Т.48.- Вып.3 Химия.С.94-96.

А.В.Підгорний, Т.М.Назарова. –Основні методологічні підходи до забезпеченн якісної фундаментальної підготовки бакалаврів - Вища освіта України. –Дод.2, до № 3 , том VII(32), 2011.-Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”.- С. 281-287

А.В.Подгорный, Т.М.Назарова.– Роль фундаментальных дисциплин при подготовке  специалистов в техническом университете. –Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми  системами образования: материалы V Междунар. конф.(Россия, Ижевск,  20-22 февраля 2012 г.) в 3 т. Т.1. -. Ижевск: Изд-во Иж.ГУ, 2012.- С. – 455-462.

А.В.Підгорний, Т.М.Назарова.Нагальні питання викладання природничо-наукових дисциплін у технічному університеті.- Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди”- Дод.1 до Вип.31, Том II (44). – 2013. - С.265-270: - Тематичний випуск “ Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”.