Дія всіх заходів щодо організації навчального та робочого процесів в університеті, передбачених наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського 7/60 від 17.03.2020 р., продовжується та є чинною на весь період дії карантину, оголошеного та подовженого українським урядом.

Термін внесення результатів першої атестації до системи Електронний кампус подовжено до 03.04.2020.

Роз'яснення Міністерства освіти і науки України щодо завершення 2019/20 навчального року: 

  • рішення щодо змін графіків освітнього процесу приймається керівниками навчальних закладів;
  • індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти мають бути виконані з урахуванням карантину;
  • для невипускних курсів за потреби рекомендується перенести на наступний навчальний рік практичну підготовку та вивчення дисциплін, які потребують аудиторної роботи; натомість, з наступного року на поточний може бути перенесено дисципліни, що їх можна вивчати дистанційно;
  • виробничу або технологічну практику можна буде відпрацювати як в наступному навчальному році, так і вчасно, якщо студент живе поряд з базою практики;
  • ущільнення графіку освітнього процесу на невипускних курсах рекомендовано у виняткових випадках;
  • в окремих випадках може бути ухвалено рішення щодо часткового перенесення канікул або відпусток;
  • ІІ етап студентських олімпіад буде перенесено на наступний навчальний рік або скасовано;
  • випуски мають бути проведені вчасно;
  • переддипломна практика та атестація здобувачів вищої освіти може проводитись дистанційно, окрім єдиного державного кваліфікаційного іспиту;
  • у разі проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту випуск може бути відтерміновано.

Переглянути наказ ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського 7/60 від 17.03.2020 р.

Переглянути лист МОН щодо завершення 2019/20 навчального року