МОНОГРАФІЇ

Many-electron electrochemical processes

Springer, 2013, XIX, 167 p. ISBN 978-3-642-35769-5

A.A.Andriiko

Yu.O. Andriyko

G.E. Nauer

Ch7. Before the Iron Curtain Came Down: Electrochemistry and Electrochemists in Kiev in the Last Quarter of the Twentieth Century. In: Electrochemistry in a Divided World / F. Sholz Ed.

Springer, 2015, ISBN 978-3-319-21220-3

DOI 10.1007/978-3-319-21221-0

Pp 211-227

A.A.Andriiko

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ПІДРУЧНИКИ

Нанохімія і нанотехнології. Навчальний посібник для студентів факультету біотехнології та біотехніки.

Київ, НТУУ КПІ, 67с

Електронне видання

2014

І.В. Коваленко

В.І. Лисін

О.О. Андрійко

Хімія. Розділи загальної хімії для технічних спеціальностей (Електронний ресурс): навчальний посібник/ НТУУ «КПІ»

Київ, НТУУ КПІ, 229с Електронне видання 2015

Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/11467

О.О. Андрійко

Н.Є.Власенко

В.А.Потаскалов

А.Є.Шпак

Хімія (d-елементи). Навчальний посібник для студентів інженерно-хімічного факультету (денна форма)

Київ, НТУУ «КПІ», 2015

О.О. Андрійко

Н.Є.Власенко

В.П. Плаван

Н.В. Тарасенко

А.Є. Шпак

Неорганічна хімія. Підручник для студентів ВНЗ фармацевтичного профілю. Лист МОЗ України від 05.04.2016р. №23-01-09/141 Частина 1.

ISBN 978-966-417-152-2. Запоріжжя 2016. -462с

Панасенко О.І.

Голуб А.М.

Андрійко О.О.

Василега-Дерибас М.Д. та ін.. (всього 16 авторів)

Неорганічна хімія. Підручник для студентів ВНЗ фармацевтичного профілю. Лист МОЗ України від 05.04.2016р. №23-01-09/141 Частина 2.

Запоріжжя 2017. -462с

Панасенко О.І.

Голуб А.М.

Андрійко О.О.

Василега-Дерибас М.Д. та ін.. (всього 16 авторів)

СТАТТІ

Дослідження оксидних фаз системи Li-Ni-O, що утворюються при взаємодії форміатів літію та нікелю

Вісник національного транспортного університету, №29, 2014, с.477-483

Шпак А.Є.

Андрійко О.О.

Власенко Н.Є.

Взаимодействие циркония с галогенидными расплавами

Расплавы, 4, 2014

Андрийко А.А.

Омельчук А.А.

Хохлов В.А.

Effect of Vegard strains on the extrinsic size effects in ferroelectric nanoparticles

PHYSICAL REVIEW B 90, 214103 (2014)

A. N. Morozovska

I. S. Golovina

S. V. Lemishko

A. A. Andriiko

S. A. Khainakov

 E. A. Eliseev

Formation of stable phases of the Li–Mn–Co oxide system at 800 °C under ambient oxygen pressure

J Solid State Electrochem, January 2016, Volume 20, Issue 1, pp 87-94

DOI 10.1007/s10008-015-3001-x

A. Ye. Shpak

S. K. Kumara Swamy

 J. Dittmer

 N. Ye. Vlasenko

N. I. Globa

A. A. Andriiko1

Синтез та електрохімічні властивості нанодисперсних ТіО2 і SnO2

V міжнародна наукова конференція «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 5». Збірник наукових праць. Київ, 2015, с.35-38

Коваленко І.В.

Лисін В.І.

Андрійко О.О.

Effect of the electrolyte composition on the electrochemical properties of both natural and synthetic graphite materials modified by 2Co(3+)-Ni(2+) complexes minoalcohols.

Promising materials and processes in technical electrochemistry (monograph). Kyiv 2016, pp.43-47.

A.O. Zul’figarov

V.A. Potaskalov

A.A. Andriiko

Будова та термічний розклад триядерних комплексних сполук 2Co(+3):Ni(+2) з етаноламінами

Укр. хім.. журнал, 2016, т.82, №7, с.46-53

Зульфігаров А.О., Потаскалов В.А., Андрійко О.О.

Корозія цирконію в галогенідних розплавах

Фізико-хімічна механіка матеріалів. №5, т.52 2016, с.93-98

Омельчук А.О.

Андрійко О.О.

СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ(ІІІ)-НІКЕЛЮ(ІІ) З МОНОЕТАНОЛАМІНОМ

Вісник харківського нац.. університету ім. Каразіна, сер. «Хімія», 2017. вип.28(51), с.90-95

Зульфігаров А.О., Андрійко О.О., Ковальчук С.В., Гребенюк А.Г., Кузеванова І.С., Потаскалов В.А.

СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ(ІІІ)-НІКЕЛЮ(ІІ) З ДІЕТАНОЛАМІНОМ

Вісник Львівського нац.. університету

Зульфігаров А.О., Андрійко О.О., Фесенко О.М., Гребенюк А.Г.

СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК КОБАЛЬТУ(ІІІ)-НІКЕЛЮ(ІІ) З ТРИЕТАНОЛАМІНОМ

Вісник Ужгородського нац.. університету(серія хімічна), 2017. №1 (37). С.28-33.

Зульфігаров А.О., Андрійко О.О., Фесенко О.М., Гребенюк А.Г., Потаскалов В.А.

Synthesis route for preparation of precursor solutions

In: Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry: Monograph/ Editor in chief V.Z. Barsukov. Kyiv: KNUTD, 2017. – 270p. pp.235-240

Zulfigarov A.O., Andriiko A.A., Potaskalov V.A.

Corrosion of Zirconium in Halogenide Melts

Materials Science – 2017/ – Vol. 52, No. 5. – P.706–713. (DOI 10.1007/s11003-017-0013-y)

Omel’chuk, А.О. Andriiko, О.О.

The short form of Mendeleev's Periodic Table of Chemical Elements - a toolbox for learning the basics of Inorganic Chemistry

A contribution to celebrate 150 years of the Periodic Table in 2019

ChemTexts, March 2018 DOI 10.1007/s40828-018-0059-y

Alexander A. Andriiko, Hans-Joachim Lunk